| Kunstnernes hus

The Mark on The Wall - doktorgrad i grafisk design

Ane Thon Knutsens hovedverk The Mark on The Wall er resultatet av en doktorgrad i grafisk design. Dette er den første doktrograden i grafisk design fra Kunsthøgskolen i Oslo. Arbeidet vises på Kunstnernes Hus i januar.

Ane Thon Knutsens hovedverk The Mark on The Wall er en massiv installasjon av over 1800 trykk og det siste av en rekke grafiske adapsjoner av Virginia Woolfs novelle The Mark on the Wall, som ble skrevet mens hun lærte seg selv å sette bly i 1917.

Ane Thon Knutsens doktorgradsarbeid i grafisk design ved Kunsthøgskolen i Oslo er en praktisk undersøkelse av forholdet mellom kunst og teknikk, hånd og ånd, tanke og trykksverte. Thon Knutsen er utdannet grafisk designer og har gjennom sin faglige praksis utviklet en interesse for grafiske teknikker, fortrinnsvis for boktrykk. Boktrykk er den dominerende teknologien for setting og mangfoldiggjøring av det trykte ord fra Gutenberg populariserte teknikken på 1450-tallet fram til langt inn på 1900-tallet. Thon Knutsen har nærmet seg boktrykk gjennom å lære håndverket, gjennom egenstudier og som svenn hos noen av de få gjenlevende praktikerne. Gjennom anvendt kroppslig praktisk kunnskapsoverføring har hun tilegnet seg den utdøende fagkunnskapen og er en av få som bringer den videre. I arbeidet ble nærheten til miljøet og fagtradisjon tydelig. Men det ble også avstanden. Som ung kvinne med kunstutdanning, i et teknisk orientert og mannsdominert miljø. Thon Knutsen bega seg ut på leting etter en faglig posisjon, som lot henne kombinere en kunstnerisk tilnærming til typografi og grafisk form, med sin tekniske innsikt og historisk kunnskap om boktrykk. Hun fant Virginia Woolf. Den kanoniserte modernistiske forfatteren og det feministiske ikonet, jobbet parallelt med skrivende kunstnerisk praksis og som setter og trykker i sitt eget trykkeri. Gjennom inngående nærlesning av Woolfs forfatterskap sett gjennom førstehåndserfaringen som trykker og setter, har Thon Knutsen funnet nye måter å lese Woolf på og en retning for sin egne kunstneriske og forskende praksis. Som sitt avsluttende prosjekt har Thon Knutsen gjenskapt novellen Woolf debuterte med å trykke, The Mark on The Wall, i sin helhet, men i ny ham. Dette har hun gjort med en metode Thon Knutsen hevder må ha vært gjeldene hos Woolf, at erfaringen med setting og trykking har påvirket tanken og skriften, som en vekslende pendel mellom ånden som skriver og hånden som setter.

Ane Thon Knutsen (f.1984) er utdannet grafisk designer fra Kunsthøgskolen i Oslo & ESAG Penninghen, Paris. Thon Knutsen er spesialisert innen setting og trykking med løse typer, og hennes praksis plasseres mellom grafisk design og konseptuell boktrykkekunst. Thon Knutsen er PhD-kandidat i grafisk design v/ Kunsthøgskolen i Oslo, med prosjektet En egen trykkpresse. Thon Knutsen har presentert arbeider ved en rekke institusjoner i inn- og utland og har blandt annet vært involvert i etableringen av Fellesverkstedet i Oslo.

Visning av doktorgradsresultatet åpner 22. januar klokken 19.00 i Overlyssalen på Kunstnernes Hus. Utstillingen står til og med 27 januar 2019.

Nettside som viser dokumentasjon av trykkeprosessen samt refleksjoner finnes på www.anethonknutsen.com.