Dark Grafill Logo

Send inn saker til Grafills generalforsamling innen 31. januar


Grafill avholder sin årlige generalforsamling i begynnelsen av april. Medlemmer kan sende inn forslag til saker. Forslagene skal sendes hovedstyret, siste frist er 31. januar 2017.

Dark Grafill Logo