| Grafill R21 18:00 – 21:00
Plakat Kulturnatten 2014 Pdf First Page 1779 2600

Oslo kulturnatt: Marmoreringsutstilling og gratis mini-workshop


I forbindelse med Oslo kulturnatt inviterer Grafill til marmoreringsutstilling og en åpen og gratis mini-workshop hvor du kan få et lite innblikk i marmoreringsteknikken.

Plakat Kulturnatten 2014 Pdf First Page 1779 2600

Fredag 12. september
kl 18.00-21.00

Grafill R21
Rosenkrantz gate 21, Oslo

Velkommen!

Marmorering er en gammel dekorteknikk forbundet med bokbinderfaget her i Norge, og utstillingen i Grafill R21 viser et mangfold av marmorering fra hele verden.

Marmoreringsutstillingen er den første av prosjektgruppen ApenApen, som jobber researchbasert med visuelle mønstre. Gruppen består av Steinar Borø, Thomas Kjellberg og Mats Omland.

Salgsutstilling!

Det er Oslo kommune ved Kulturetaten som står bak Oslo kulturnatt, i samarbeid med byens offentlige og private institusjoner, kunstnere i alle sjangrer og kulturlivet. Målsettingen for Oslo kulturnatt er å gi byens befolkning og tilreisende en prøvesmak av det kulturelle mangfoldet og en opplevelse av bredden og kvaliteten i Oslos kulturliv. Kulturnatten er en årlig tradisjon og et fast tilbud til byens befolkning. I år er det niende gang Oslo kulturnatt arrangeres.