| Stavanger
Nbbk 2017 Web

Nordisk barnebokkonferanse i Stavanger (06.-08.02)


Nordisk barnebokkonferanse arrangeres på Sølvberget i Stavanger 06. – 08. februar 2017. Nordisk barnebokkonferanse ble arrangert for første gang på Sølvberget, Stavanger bibliotek i 2015. Målet var å etablere en biennal møteplass for den barnelitterære bransjen i Norden, og skape en felles nordisk plattform for kompetanseheving, inspirasjon og økt samarbeid på tvers av landegrensene. Responsen var overveldende positiv, og nå planlegger vi en ny konferanse. Målgruppen er bibliotekarer, formidlere, forskere, forlag, forfattere, illustratører, lærere og andre med interesse for barne- og ungdomslitteratur i Norden. Dette er aktører som også er viktige i utviklingen av framtidens bibliotek for barn og unge, og vi har derfor valgt å legge konferansen til Sølvbergets egne lokaler. Å arrangere en fagkonferanse i et folkebibliotek var en spennende læringsprosess for begge parter, og ga oss en unik arrangørerfaring som vi gleder oss til å bygge videre på i 2017. Programmet vil romme møter med populære nordiske forfattere og illustratører, og presentasjoner av nye forsknings- og formidlingsprosjekter innen den nordiske barne- og ungdomslitteraturen. Under konferansen vil det også åpnes en egen utstilling knyttet til konferansens tema som vil vises i Sølvbergets lokaler.

Nbbk 2017 Web