| Nasjonalbiblioteket 09:30 – 16:00

Nasjonalbiblioteket: Seminar om den visuelle boka

I år er det 500-årsjubileum for den norske boka. I dette høvet arrangerer Nasjonalbiblioteket eit seminar som set fokus på den fysiske, kunstnariske utforminga til boka. Kva for salsstrategiar og estetiske avgjersler ligg bak omslagsdesign, plakatar og handverk i praksis?

Illustrasjon: Nasjonalbiblioteket

Til seminaret kjem illustratør Trond Bredesen, bokbindar Lise Bøthun, professor i design og bokillustrasjon, Hilde Kramer, designer og illustratør Aslak Gurholt, seniorrådgjevar i NORLA, Oliver Møystad, forleggjar i Magikon forlag, Svein Størksen, og forfattar Einar Økland. Frå Nasjonalbiblioteket kjem forskingsbibliotekarane Anne Kristin Lande og Martina Gaux, konservator Nina Hesselberg-Wang og seksjonsleiar Arthur Tennøe.

Gratis inngang. Enkel bevertning i pausen, lunsj på egen hånd.

Tirsdag 7. mai kl. 09.30 - 16.00
Nasjonalbiblioteket
Henrik Ibsens gate 110, Oslo

Les mer og se programmet her

Arrangementet sendes direkte her