| Kunsthøgskolen i Oslo 17:30 – 19:30

KHiO: Tegning som maktkritikk - et seminar om satiretegning

I anledning Tegneskolens 200 års jubileum inviteres det til seminar om satiretegning.

Satiretegning har en lang og stolt tradisjon i Norden, og har i de siste årene fått mye oppmerksomhet som symbol for ytringsfrihet i en tid hvor uenighetsfellesskapet settes på prøve. Samtidig er det mindre kjennskap til prosessene og avveiningene en satiretegner faktisk jobber med, og hva tegnerne selv tenker om sin rolle.

Tid: 13. november, 17:30-19:30
Sted:
Kunsthøgskolen i Oslo, Biblioteket

Les mer om seminaret