| Grafill R21 08:00 – 09:00
Goderad 690

Innspillsmøte om illustrasjon, pris og forlagsbransjen


I hovedstyret ble det rett før sommerferien nedsatt en gruppe som skal arbeide spesielt med illustrasjon, pris og forlagsbransjen. Grafill inviterer nå til et innspillsmøte slik at alle som har synspunkter og konkrete eksempler fra arbeidshverdagen kan komme med dem. Disse innspillene er viktige for arbeidsgruppa slik at Grafill kan lage en handlingsplan som får effekt. Velkommen til et møte der du har mulighet til å påvirke.

Goderad 690

Dersom du ikke bor i Oslo er du velkommen til å sende en mail med dine innspill til Grafill på grafill@grafill.no eller ringe styreleder på 92021539.

Torsdag 14. september klokka 08.00 - 09.30
Grafill R21, Rosenkrantz gate 21, Oslo

Vi serverer kaffe og litt å bite i.

Velkommen!