09:00 – 23:00
Gullblyanten2017

Innleveringsfrist Gullblyanten 26. januar

Gullblyanten arrangeres av Kreativt Forum. Formålet er å vise det beste av kreativ kommersiell kommunikasjon i Norge. Gullblyanten skal bidra til å heve ambisjonsnivået og inspirere den enkelte utøver til kreativitet, kreativ problemløsning, nyskapning og fornyelse. Uten å kaste vrak på etablerte konsepter, skal konkurransen være en katalysator for den utvikling og dristighet som påkreves for å bringe norsk kreativ kommersiell kommunikasjon og design videre. Gullblyanten er den største og viktigste konkurransen i sitt slag i Norge. Den ble første gang arrangert i 1989, og var en etterfølger av Form og Årets Utvalgte.
Gullblyanten2017

Siste frist for innsendelse av arbeid til Gullblyanten
Alle arbeider må være sendt inn før kl. 23.59 torsdag 26. januar 2017. Fysiske arbeider må leveres Kreativt Forum, Fredensborgveien 24A innen torsdag 26. januar kl. 16.00. Innleveringen foregår på www.gullblyanten.no.