| Stavanger 11:00 – 16:00

Grafill Stavanger: Risografi-workshop med Paul John

I samarbeid med USW.press, Endless Editions, Norsk Risoforening og Kunsthall Stavanger inviterer vi til en workshop i risografi-grunnlagene med mulighet til å lage og trykke egne arbeider.

Workshop’en holdes av Paul John, grunnleggeren av Endless Editions i New York, galleri og kunst-publiseringshus, og anerkjent ekspert innen risografi. Anki Stølan (Bergen Zines/BABF), Jessica Williams (Hverdag Books) og Benjamin Hickethier (USW.press) vil være assisterende tilstede. Workshop’en skal gi deltakerene mulighet til å bli kjent med denne trykkteknikken både som kunstnerisk uttrykksform og i kontekst ytringsfrihet, self-empowerment og samfunnsengasjement.

“Discover that producing a simple pamphlet in an edition can be an empowering act—a way of multiplying one’s vision and spreading it out into the world.” (Riso Lab på School of Visual Arts, der Paul John også underviser)

Workshopen vil – stort sett – bli holdt på engelsk.

Pris inkl. materialkostnader: 1000kr 
Grafill-medlem, student, arbeidsledig o.l.: 500kr

Påmelding via mail til benjaminhick@usw.press
Det vil være en begrensning på antall deltakere.

Facebook-event