| Stavanger 19:00 – 21:00

Grafill Stavanger og IxDA Stavanger: Foredrag med Wanda Grimsgaard

Hvorfor betale 2 millioner for en logo når den kan kjøpes på nettet for 2000 kroner?

Vi har de siste årene sett store kjente merkevarer få kjeft for pengebruken når de har endret logo. I media får vi gjerne kun se en side av saken, nemlig kritikk av prisen. Men hva ligger egentlig bak prislappen? Hva bør ligge til grunn for utviklingen av en logo, og når er en logo moden for endring?

Wanda Grimsgaard er grafisk designer og professor i visuell kommunikasjon ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har mange års erfaring med utvikling av identiteter for bedrifter og produkter. Høsten 2018 lanserte hun boken «Design og Strategi. Prosesser og metoder for strategisk utvikling av design», hos Cappelen Damm Akademisk. Boken er et oppslagsverk er for designere, virksomheter og studenter, og presenterer en strategisk designprosess i sin helhet, samt et mangfold av metoder for innsikt, strategiutvikling, idéutvikling og problemløsing.

Designer Lars Høie kommer også, og forteller om arbeidet med design av boken.

Torsdag 9. mai 2019 klokken 19.00
Sting (nede), Valberget 3, Stavanger

Facebook-event