| Grafill R21 19:00 – 21:00

Grafill Grafisk Design: Samtalepanel - mangfold i design (09.02)


Hvordan definerer vi mangfold i design? Og hva betyr det å være en designer som arbeider med mangfold? Hvordan kan vi oppnå et mer reflektert og bredere designfelt når det kommer til mangfold?

I det første av to paneler vil vi utforske forskjellige tilnærminger til mangfold i design. I denne konteksten forstår vi mangfold som en måte å inkludere underrepresenterte stemmer gjennom design eller å arbeide med perspektiver som kjønn, dekolonialisme, feminismer og interseksjonalitet i praksis, prosess og produkt – alle perspektiver som jobber for å inkludere og styrke en bredde av stemmer. Panelene vil drøfte hvordan vi forstår disse begrepene i en designkontekst.

Det første panelet består av designutøvere som jobber med mangfold som del av sin praksis. Vi har også med oss en forsker som arbeider med kritiske mangfoldsperspektiv. Det andre panelet, som vil ta plass i april, inviterer inn utøvere og organisasjoner som har startet initiativer eller plattformer for å bygge rom eller nettverk for å inkluderer flere stemmer i designfeltet.

Vi tar utgangspunkt i hvordan vi forstår mangfold, men vil også diskutere spørsmål om hvordan en «nyskriving» av historien kan være del av å endre samtidens fokus. Og til hvilken grad er spørsmål om mangfold et spørsmål om kvantitet? Hvilken rolle spiller forståelsen av hvem designeren er og gjør inn på ideen om mangfold? Hvordan kan vi eventuelt endre denne forståelsen? Hvordan kan vi faktisk jobbe med mangfold og ikke bare bruke det som et trendord?

Mot slutten av panelet vil det også åpnes opp for spørsmål og samtale med publikum. Samtalen vil foregå på engelsk.

Panelet er koordinert og moderert av Kristina Ketola Bore.

Janne Bromseth, PhD, er frilansende foreleser, kursholder og læreboksforfatter i foreningen Forskerkollektivet. De seneste ti årene har hun vært virksom som forsker og universitetslektor innenfor kjønnsforskning ved Uppsala universitet og Stockholms universitet, med kjønn, seksualitet og alder, skeives livsvilkår og normkritiske perspektiv på mangfold, anti-diskriminering og læringsprosesser som spesialkompetanseområde. I skrivende stund jobber hun med boken ”Forandring pågår! Normkritiske perspektiv på likestillings- og anti-diskrimineringsarbeid,” og antologien ”Den normkritiska pedagogen”. Hun har også gjort kompetansehevingsoppdrag i myndighet og offentlig sektor, blant annet rundt språk- og visuelle representasjoner. (http://www.forskerkollektivet.no/portfolio-item/janne-bromseth/)

Samira Bouabana er grafisk formgiver som blant annet har jobbet med designstudioet Hjärta Smärta (2001–2011). Siden 2009 har hun drevet Hall of Femmes som bidrar til å innføre spørsmål om likestilling og historieskriving i designfeltet. I 2014 ble prosjektet prisgitt med Bengt Hanser-stipendiet for å ha ”med hjälp av utsålda föreläsningar, grymma podcasts, flera boksläpp med internationellt genomslag har dom bidragit till en roligare bransch för både män och kvinnor – och gett oss en mer korrekt historieskrivning på köpet”. Samira er også en av grunnleggerne Vi Gör Vad Vi Kan, en politisk uavhengig gruppe som ble startet i 2005 for å hjelpe mennesker på flykt. Samira har siden 2014 vært lektor i grafisk design på programmet Visuell kommunikation på Beckmans Designhögskola i Stockholm.

Luiza Prado de O. Martins er en designer født i Rio de Janeiro, Brazil. For øyeblikket er hun PhD-kandidat i Design Research ved Universität der Künste Berlin. Arbeidet hennes dreier seg om kjønn, teknologi, prevensjon og latinamerikanske kropper. Hun har en BA i Graphic Design fra Pontifícia Universidade Católica (Rio de Janeiro, Brasil) og en MA i Digital Media fra Hochschule für Künste Bremen (Tyskland). Hun utgjør halvparten av designduoen A Parede (http://a-pare.de).
Hun er også en del av research-kollektivet Decolonising Design.

Velkommen Grafill R21, torsdag 9. februar klokka 19.00
Rosenkrantz gate 21, Oslo