| Bergen 18:00 – 20:00
18010481 1514413485266741 4952323303130259388 N

Grafill Bergen: Møt Trond Nordahl (24.04)

Grafill Bergen og Bergen Offentlige Bibliotek inviterer:
18010481 1514413485266741 4952323303130259388 N

Møt Trond Nordahl
24. april klokka 18.00 til 19.30
UROM, Strømgaten 6, Bergen

Trond Nordahl har i løpet av de siste 30 årene jobbet som grafisk designer og illustratør for de fleste store reklame- og designbyråene i landet, med kunder som: Posten Norge, Telenor, Seadrill, Tine, Stabburet, Miljø-, Utenriks- og Utdanningsdepartementet, Peace Reseach Institute Oslo (PRIO), m.fl.

Trond inspireres av å arbeide på tvers av det som oppfattes som tradisjonell illustrasjon. Dette gjelder ikke minst i valg av materialer, verktøy og formater. Konseptutvikling sammen med arkitektkontor faller ham like naturlig som design- og reklamebyråer. For ham er det i utgangspunktet uvesentlig vilken teknikk som kommer ut av samarbeidet. Det kan være i glass og stål, på store uteplasser i granitt, på flasker, frimerker, eller som en logo. Resultatene preges ofte av hans reiser og kontakt med andre kulturer.

Utsmykninger har også blitt en del av hans reportoar. Bl.a. heistårnet på Gardermoen (senere utvidet og flyttet til signalbygget til Telenor i Kristiansand). Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket - UIO, Hafslund Energi - Christian Krohogs Hall på Solli Plass. Seadrill, oljeplattformen West Venture, og senest (2015) på Fornebu S. Ett av hans frie arbeider har også representert Norge i Louvre, Paris.

I 2010 startet han arbeidskollektivet Medicineheads, det består av 8 personer, og holder til ved Carl Berners plass i Oslo.