| Grafill R21 17:30 – 19:00

Grafill Animasjon: Musikalsk konseptutvikling for visuelle medier

Et stort problem i kreative prosesser der lyd og bilde jobber sammen er mangelen på et felles språk i arbeidet med å lage et kunstnerisk produkt sammen. Raymond Enoksen er en av Norges mestproduserende komponister for film og tv med over 165 produksjoner bak seg for format-tv, reklame, dramaserier, dokumentarer og spillefilmer. Flere av hans musikksignaturer er blant de lengst levende på norsk tv og flere andre produksjoner med hans musikk sirkulerer over hele verden.

Gjennom dette foredraget presenterer komponist Raymond Enoksen sin kunstmetodiske tilnærming for musikalsk og auditiv konseptutvikling til bilde igjennom å kombinere hans egne teorier og metoder. Gjennom sin komposisjonsmetode presenterer Enoksen et forslag til hvordan en differensiering av ulike musikalske og auditive konsepttyper, som spiller sammen, kan bygge solide identiteter og lydlig helhet. Vi skal se nærmere på de beslutning-psykologiske premissene vi både bevisst og underbevisst nyttiggjør oss av i våre kreative prosesser og hvordan vi aktivt kan overstyre disse for å bryte ut av vår egen boks fra prosjekt til prosjekt. Vi kommer også inn på semiotikk, læren om tegn, og hvordan hver tone og lyd vi legger mot bildet blir en påstand og en kontrakt med publikum. Til slutt kommer vi også inn på fenomenologi og hvordan metoden kan legge et fundament for å skape fenomener. De små eller store detaljene i hvert prosjekt som gjør at det går fra profesjonelt forventet innhold til å bli en del av den nasjonale bevisstheten. Alt dette med det overordnede mål om å bygge et felles språk mellom visuelle og auditive kunstnere på en metodisk og lettfattelig måte.

Som foredragsholder er Enoksen mye benyttet og har holdt foredrag om musikk til bilde og konseptutvikling ved Nordiske mediedager, Nordiske seriedager, den norske film-skolen samt flere større mediehus som NRK, Strix, Dinamo, Warner og mange flere.

Sted: Grafill R21, Rosenkrantz gate 21, Oslo
Dato: Onsdag 14. november
Tid: 17.30-19.00

Facebook-event