| Arkitektenes hus 13:00 – 16:00

DOGA: Inkluderende arkitektur – boklansering og debatt

I forbindelse med lansering av en ny praktisk bok om brukerinvolvering når det gjelder design, arkitektur og byrom, har DOGA invitert et internasjonalt ekspertpanel der den grafiske designeren Mauren Valfort vil snakke om Principles for inclusive graphic design.

Fredag 10. mai inviterer Design og arkitektur Norge (DOGA) til lanseringen av boken Innovating with People - Inclusive Design and Architecture. Boken gir en praktisk innføring i hvordan inkluderende design kan bidra til mer brukervennlige produkter, tjenester, bygninger og byrom, samt et inkluderende samfunn for alle. Tanken om at arkitektur og byplanlegging kan dra nytte av inkluderende design er ikke ny, så hva skal til for at det skal bli vanlig praksis å involvere innbyggere i arkitektur- og byplanleggingsprosesser?

Bli med på faglig diskusjon med norske og internasjonale eksperter innen inkluderende arkitektur og design. Debatt med perspektiver fra forskning, utdanning og praktiserende arkitekter.

Debatten og boklanseringen arrangeres i samarbeid med NAL (Norske arkitekters landsforbund)

Tid: 10. mai 2019, 13.00 - 16.00
Sted: Arkitektenes hus, Josefines gate 34, Oslo
Pris: Arrangementet er gratis og åpent for alle

Påmelding og program her