17:00 – 20:00

Designbar

Halogen ønsker velkommen til verdenshistoriens andre designbar.

Designbar er en fagsamling hvor hele designbransjen kan komme sammen for å diskutere dilemmaer knyttet til design. I tillegg kobler vi på folk med helt annen bakgrunn, som for eksempel filosofer og antropologer, for å diskutere dilemmaer designere står i, men som vi har liten tradisjon for å diskutere i Norge.

På Designbar 23. mai beholder vi design og etikk som bakteppe, og dykker dypere i temaet ”Menneske + maskin = ?”. Hva skjer med oss når vi blir stadig mer avhengige av å samarbeide med maskiner? Eller når maskiner tar over menneskeoppgaver, for eksempel innen helse- og omsorgstjenester? Hvordan påvirker designerne som utvikler løsningene, eller virksomhetene som bestiller og kjøper dem? Hva skjer med den menneskesentrerte tilnærmingen når menneskets plass i loopen utfordres? Hvilket etisk ansvar har designeren og designkjøperen?

Vi vil veldig gjerne høre om dine opplevelser og tanker om temaet. Har du vært i en situasjon der du som designer eller designkjøper har støtt på etiske dilemmaer når mennesker og maskiner skal samhandle? Send oss en pm her, så tar vi det med i diskusjonen. Panelet offentliggjøres her så snart det er klart.

Program:
17.00: Dørene åpner
17.30: Tema 1- Paneldebatt
18.15: Pause og mingling
19.05: Tema 2- Paneldebatt
19.50: Avsluttning og mingling

Arrangementet er gratis og baren er åpen. Sist arrangement ble det fort fullt, så vi anbefaler å være ute i god tid.

Kulturhuset, Youngs gate 6, Oslo

Facebook-event