| Grafill R21

Void C8: siste sjanse på fredag


C8 er et selvinitiert kunstprosjekt som utforsker lys som et medie for lek med persepsjon og dimensjonalitet. Den låner sitt navn både fra den tekniske termen for en firedimensjonal kube og cervikal spinalnerve 8 som er ansvarlig for muskulaturkontroll i fingrene hos mennesker. Inspirert av elektriske impulser som forplanter seg gjennom synapser, reiser pulser av lys langs skulpturens kontur og danner endeløse repeterende mønster av lys.

Skulpturen består av seks speilfolierte flater festet til en sveiset stålramme med 1340 LED lys.

Void vil i foredraget fortelle om C8 og flere andre prosjekter.

Grafill Interaktiv ønsker velkommen til utstillingsåpning og Void-foredrag 
Mandag 18. januar kl 19.00
Grafill R21, Rosenkrantz gate 21, Oslo

Utstillingen står til og med fredag 29. januar 2016.

About Void

Void is a computational design studio working in the intersection between design, architecture, art and technology. We build experimental solutions that range from sophisticated interface design to interactive installations.

Spill video

C8 [teaser]

00:45