| Bergen 17:30
Arsmotebergen

Årsmøte og Juleverksted – Grafill Bergen

Grafill Bergen inviterer til åpent årsmøte og koselig juleverksted onsdag 6. desember.

Arsmotebergen

Vi ønsker å invitere deg til Grafill Bergens årsmøte den 6. desember 2023, på Part Bodega i Kong Oscars gate 25.

Årsmøtene er en mulighet for medlemmene til å bruke sin stemmerett og bli kjent med de fantastiske frivillige som driver gruppene. Samtidig er årsmøtene viktige for demokratiet i Grafill og gir deg mulighet til å påvirke ditt lokallag eller din faggruppe.

Kun medlemmer av Grafill har anledning til å stemme på årsmøtet. Imidlertid kan ikke-medlemmer delta som observatører i møtet, men de har ikke mulighet til å stemme. Alle Grafill-medlemmer som føler faglig tilhørighet til en faggruppe kan delta og stemme der, men kun medlemmer med geografisk tilhørighet kan delta i valget for lokallagene. Grafills administrasjon vil være til stede for å identifisere hvem som har stemmerett.
Leder og kasserer er vervene som skal velges hvert år. Hvis du har forslag til kandidater eller ønsker å være styremedlem, vennligst send en e-post til bergen@grafill.no.
 
Medlemskontingenten må være betalt før årsmøtet. Hvis du er usikker på om du er Grafill-medlem, eller om du har geografisk tilhørighet til et lokallag eller faglig tilhørighet til en faggruppe, ta gjerne kontakt før årsmøtet. Ikke medlem ennå? Bli medlem av Grafill før årsmøtet:https://www.grafill.no/medlem/...

Det vil være mulig å gi tilbakemeldinger eller innspill på hvordan vi driver lokalavdelingen underveis.Etter årsmøtet blir det anledning for juleverksted og hyggelig samvær med åpen bar. Vi stiller og med lett bespisning innen snackfeltet.

Agenda
1. Velkomst av styreleder
2. Valg av møteleder, referent og to representanter til å signere referatet
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Valg av styreleder
- Nominasjon og valg av styreleder
5. Valg av vara for nestleder
- Nominasjon og valg av vara for nestleder
6. Valg av kasserer
- Nominasjon og valg av kasserer
7. Eventuelt
8. Overgang til juleverksted og hyggelig samvær

Onsdag 06. desember 2023
Kl. 17.30-20.00
Sted: Part Bodega, Kong Oscars gate 25, Bergen

Påmelding er obligatorisk: app.checkin.no/event/63622/grafill-bergen-aarsmoete-2023 

Alle stemming skjer digitalt via zoom. Bli med: zoom.us/j/99340872534