WE Oslo lanserer ny visuell profil for Oslo Konserthus


Oslo Konserthus ble åpnet i 1977 og siden den gang har det vært over 7 millioner i salene i det flotte huset i Vika. En lang rekke magiske musikalske øyeblikk med verdensstjerner innen alle musikkstiler. I 2014 ble administrerende direktør Jørgen Roll ansatt blant annet for å lede prosessen med ”bre ut vingene på nytt” for Oslo Konserthus. Som en del av dette arbeidet har konserthuset nå fått ny visuell identitet og nye nettsider. Nytt innhold også lover Jørgen Roll.

- Vår oppgave har handlet om å gi Oslo Konserthus en tydelig identitet som skal løfte huset inn i en ny tid og appelere til et bredere publikum. Samtidig har vi vært opptatt av å vise respekt for husets historie, sier Kristine Lillevik kreativ leder i WE Oslo. Vi tok utganspunkt i arkitekturen da vi utviklet det nye visuelle uttrykket til Oslo Konserthus. Fasaden har flere karakteristiske vertikale linjer, og i fojaeen stråler nesten 500 lyspærer i taket. Linjer og punkter som kan minne om et partitur. Dersom man dekonstuerer et noteark sitter man fort igjen med kun linjer og prikker. Musikk består av fragmenter og basert på dette utviklet vi et grafisk grid som vi kaller Spillerom. Dette gridet er uendelig og danner grunnlag for grafiske mønstre man kan ta frem ved å sammenføye punkter i vertikale eller horisontale retninger. På denne måten får du en dynamisk profil som enkelt kan tilpasses flere flater og levendegjøres på ulike måter. Den nye identitet kommer til å utvikle seg i takt med Oslo Konserthus, og tanken bak er å bidra til engasjement og aktivitet. Det var viktig for oss å lage en identitet som kan utvides og endres over tid. Spillerom forteller om et Oslo Konserthus som stadig vil tilpasse seg sitt publikum og sin by, forklarer Kristine Lillevik.

De nye nettsidene er utviklet av Mustasj i samarbeid med WE Oslo. Mustasj har utviklet en lynkjapp nettside som bidrar til å revitalisere konserthusets posisjon som et levende hus midt i Oslo.

Vi tok utgangspunkt i den nyutviklede identiteten og jobbet målrettet sammen med både designere og kunde for å oversette profilen til en webside som ivaretar alt fra overordnede tanker til bittesmå detaljer. I tillegg har vi tilført profilen nye uttrykk og flere nye funksjoner. Konseptet Spillerom var et inspirerende utgangspunkt som det var lett å bygge videre på og resultatet er en solid webløsning vi er veldig fornøyd med!, sier Erlend Rullestad, daglig leder Mustasj,

Dette har vært en spennende prosess hvor kunde, byrå, webdesignere og utviklere har jobbet tett sammen. Vi tror de beste løsningene skapes i den synergien som oppstår når kompetanse deles og alle forenes i ønsket om å skape noe sammen, dette har vært et slikt prosjekt, avslutter Kristine.

WE Oslo: Kristine Lillevik, Camilla Hansteen, Mari Lillehagen (OKH), Ida Louise Andersen, Monessa Tørge og Kristine Five Melvær
Mustas:j Erlend Rullestad, Aleksander Bro Arntsen, Espen Solli Grande og Pål Strøm