Tallenes tale

Det var med en viss ærefrykt Skilhagen i november 2017 påtok seg oppdraget fra Kapital. Sammen med Carl Gürgens har Skilhagen gjennomført et totalt redesign av det 47 år gamle magasinet. En bauta innen norsk næringslivsjournalistikk, og et magasin med et tydelig forankret redaksjonelt DNA og visuelt formspråk.  

Kapital 2

“Det mangler et friskt, dog seriøst og virkelig informerende økonomisk tidsskrift i Norge”, uttalte Trygve Hegnar ved lanseringen av Kapital i mars 1971. 

Redesignet har involvert magasinene Kapital og Kapital Reise, og ny identiitet. På onsdag ble resultatet lansert for 500 gjester på Latter i Oslo.

Kapitals visuelle profil, med den orange rammen og den fete sorte typografien har mer eller mindre forblitt uendret siden lansering, og har gjennom årenes løp opparbeidet seg en form for kult-status. Kompromissløs, hardtslående og offensive. At Kapital, i forbindelse med lanseringen av nye nettsider, også velger å satse tungt på papir, vitner også om et magasin som evner å gå motstrøms. 

Å skulle endre en godt etablert visuell profil handler vel så mye om å bevare som å fornye. Ambisjonen var å bruke design som et virkemiddel for rekrutteringen av nye lesere, men aldri på bekostning av eksisterende. Fremfor å legge en godt etablert identitet til side, var utganspunktet å bygge videre på, og forsterke, det som allerede fungerer i dag. 

Målsetningen med prosjektet var å skape et visuelt rammeverk som ytterligere forsterker Kapitals redaksjonelle profil. En tidsskrift for nærlingsliv, børs og økonomisk politikk. 

Essensen i store deler av magasinets redaksjonelle innhold omhandler tall. Tall med utgangspunkt i næringsliv, tall fra børs og tall i forbindelse med lister over firmaer og enkeltpersoner. Dette er en rød tråd gjennom magasinets artikler, og et visuelt fotavtrykk vi ønsket å forsterke ytterligere.

Nøkkeltall i enkeltsaker får nå en mer prominent plass enn tidligere og er et bærende element for den totale identiteten til magasinet.

Utover en totalt ny layout, har man også valgt å endre format og papirkvalitet. Kapital har en gjennomsnittlig lesetid på 60 minutter, noe som gjør taktilitet og magasinet som objekt essensielt. 

Fremfor å alltid måtte lene seg på gode fotografier og illustrasjoner, noe som innholdsmessig kan være utfordrende for med Kapitals innholdsprofil, har ambisjonen fra start vært å skape et typografisk univers som i seg selv kan skape variasjon og visuelt spennende oppslag. I de tilfeller hvor visuell historiefortelling har en funksjon, blir dette prioritert opp, men der det kun fungerer som et referansepunkt prioriteres det heller ned. Et tydeligere og mer prioritert bilde-hierarki. Skilhagen og Gürgens har i første utgave også jobbet med art direction, og fått inn bidrag fra illustratører som Kristian Hammerstad og Trond Bredesen, og bilder fra fotograf Einar Aslaksen, Sune Eriksen og Christian Breidlid.

Bilder fra lanseringen er tatt av Rune Kongsro.