Snøhetta, Racecar og Heisholt Inc med jubileums-samarbeid for Vestre


Da familebedriften og utemøbelprodusenten Vestre markerte sine første 70 år med stor fest og åpning av utstilling på DOGA, var det et kreativt samarbeid på høyt nivå som stod bak konsepter, kommunikasjon og visuelle uttrykk.

Snøhetta har hatt et fruktbart og spennende samarbeid med Vestre i en årrekke, noe som blant annet har resultert i Vestres fabrikk i Torsby i Sverige. Når den norske familiebedriften skulle markere 70 år siden oppstarten, var det derfor naturlig at Snøhetta Design fikk oppgaven om å skape de perfekte visuelle rammene rundt dette.

«Vi har jobbet hardt og lenge med dette, og det har kort fortalt resultert i Folk+Form, en bok i to bind, en jubileumsutstilling og en jubileumsfilm, hvor vårt visuelle univers for Vestre blir tatt ut på ulike måter, for å forsterke inntrykket av en norsk og familieeid hjørnesteinsbedrift som er internasjonalt anerkjent, men til tross for sine 70 år, uhyre moderne og fremtidsrettet,» sier senior designer i Snøhetta Design, Henrik Haugan.

Boken Folk+Form er forfattet av Renate Nedregård og gitt ut på Forlaget Press. Den består av to unike bind, et med hovedvekt på den åpenhjertige og ofte dramatiske tekstlige delen av Vestres historie, og et bind med hovedvekt på den visuelle delen av historien. Søhetta Design har fasilitert og skapt Vestres jubileumsutstilling, som ble åpnet på DOGA med en stor premierefest torsdag 24. august.

Sentralt i denne er også Vestres jubileumsfilm, som åpnet hele utstillingen, og komprimerer Vestres historie ned til 4 innholdsrike minutter. Filmen er co-produsert og -regissert av Racecar ved Bonsak Schieldrop og Heisholt Inc. ved Terese Aalborg. Racecar har skapt og animert filmen, mens Heisholt Inc. har stått for konseptuell bistand og manus.

«Vestre er et stykke norsk industrihistorie, og et monument over norsk samfunnsutvikling de siste 70 årene, så det var med en viss ærefrykt vi skred til verks med å komprimere dette ned til 4 minutter, som i tillegg skulle få frem det visuelle språket til 70-års-jubileumet, boken og utstillingen. Det har vært et utrolig givende samarbeid med Snøhetta Design og Heisholt Inc. hvor våre ulike egenskaper og talenter har ført til et sluttresultat som er bedre enn det hver enkelt hadde fått til selv,» sier Bonsak Schieldrop i Racecar.

«Det har også vært en glede å samarbeide tett med Vestres CEO Jan Christian Vestre, som har vært tydelig, engasjert og ambisiøs, med stor respekt for våre faglige innspill, og villig til å la seg utfordre,» sier Terese Aalborg, produsent og regissør i Heisholt Inc.