Gramo og TONO lanserer nytt kommunikasjonskonsept

Nå lanserer Gramo og TONO det fysiske og digitale magasinet «Verdien av musikk», et resultat av en lengre strategisk prosess gjennomført i samarbeid med Andreas Rød Skilhagen.

Vam Inngang

Gramo og TONO, som to selvstendige organisasjoner, har med denne lanseringen for første gang etablert et felles kommunikasjonskonsept og en felles kommunikasjonsplatform for dialog mot nye og eksisterende kunder.

Verdien av musikk
TONO sørger for at de som har skrevet en låt får betalt. Gramo sørger for at de som har sunget, spilt og gitt den ut, gjør det samme. Felles for de begge er å sørge for at opphavretten på musikk blir opprettholdt, og dermed bidra til å muliggjøre et liv som musikkskaper.

Verdien av musikk, en arbeidstittel som allerede eksisterte hos Gramo, ble utgangspunkt for det redaksjonelle konseptet utviklet av Skilhagen.

Alzheimer og botanikk
– Ambisjonen har vært å samle originale, relevante og overraskende historier som alle tar utgangspunkt i kommunikasjonskonseptet «Verdien av musikk», sier Skilhagen

Eksempelvis brukes musikk aktivt i behandling av alzheimer, hvor en sang kan fungere som katalysator for glemte minner. Av andre relevante historier kan forskningsprosjektet til Dorothy L. Retallack fra tidlig 70-tallet nevnes. Hennes ambisjon var å beviset at planter reagerer ulikt på ulike sjangere av musikk.

Etter å ha kartlagt en redaksjonell disposisjon kontaktet Skilhagen journalist Lars Øverli fra Paragon Features, som har skrevet alle artiklene i første utgave av magasinet. Det redaksjonelle innholdet er også utgangspunktet for annonsering og annen ekstern kommunikasjon, der budskapet spisses mot spesifikke målgrupper.

Skreddersydd team og liten redaksjon
Utover samarbeidet med Øverli og Paragon Features, har Skilhagen jobbet med Studio Levi Bergqvist på den visuelle utformingen av «Verdien av musikk». Dette omfatter den visuelle profilen, redaksjonelle malverk og alle øvrige kommunikasjonsflater.

Studio Levi Bergqvist har lang erfaring med formidling av musikkrelatert innhold, og har blant annet gjennomført den visuelle profilen til Røverstaden og jobber fast med profilering av utgivelser fra Jansen Records.

Lansering med hjerneforsker på kulturhuset i Oslo
I forbindelse med lanseringen av «Verdien av musikk» gjennomføre blant annet Stefan Kølsch, den tyske professoren i hjerne-psykologi, et foredrag om musikkens påvirkning på minner, og hvordan han bruker dette aktivt i sin forskning på demens og alzheimer.

– Musikk gir verdi til både enkeltmennesker, bedrifter og samfunnet for øvrig. Det er hjertesaker både for TONO og Gramo å vise frem at musikk er verdifullt, og noe som gir gevinst til bedrifter som tar det i bruk som et strategisk virkemiddel. Vi er stolte over det prosjektet vi nå har lansert, sier Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO.

– Gramo og TONO har sammenfallende marked i bakgrunnsmusikksegmentet, og gjennom et veldig godt samarbeid med Skilhagen har våre to selskaper for første gang laget et konsept som viser frem denne verdien på en kombinert og for oss på en ny måte, sier Rita Mamelund, kommunikasjonssjef i Gramo .

Redaksjonen i verdien av musikk har bestått av Bastian Daae (Gramo), Katrine Høksnes (Gramo), Kristian Qvam K Dugstad (TONO), Helene Oskarsen (TONO) og Andreas Rød Skilhagen (Skilhagen). Styringsgruppen har bestått av Willy Martinsen (TONO), Tommy Tangløkken (TONO), Anne Tone Helle (Gramo) og Rita H. Mamelund (Gramo).

Involverte
Konsept: Skilhagen
Tekst: Lars Øverli, Paragon Features
Art Direction: Skilhagen
Design: Skilhagen og Studio Levi Bergqvist
Fotograf: Lars Øverli, Paragon Features
Fotograf: Hans Olav Forsang
Illustrasjon: Kristian Hammerstad
Nettside: Bastian Daae, Gramo

verdienavmusikk.no

www.skilhagen.com