Etablerer nytt kommunikasjonsbyrå

Andreas Rød Skilhagen valgte i sommer å forlate sin stilling som kreativ leder i Aftenposten for å etablere det innholdsbaserte design og kommunikasjonsbyrået Skilhagen. 

Andreas Skilhagen Portrett

Forretningsmodellen til Skilhagen baserer seg på samarbeide med eksterne fagspesialister.

Alle oppdragsgivere er ulike, de har ulike kommunikasjonsbehov, og de krever derfor unike og skreddersydde løsninger. For å skape de unike løsningene, må man først og fremst jobbe med de riktige menneskene.

Fremfor å samle kompetanse fra alle relevante fagdisipliner under ett tak, hentes denne kompetansen eksternt. Jeg mener det vil være feil å låse seg til kun én gruppe mennesker når man skal jobbe med innovasjon. Det begrenser mulighetene, og man er tvunget til å kommunisere med et tilnærmet likt språk, uavhengig av oppdragsgivers faktiske behov. Skilhagen tror ikke på å sysselsette internt, men å jakte på de beste eksternt. 

De flinkeste individene er ikke nødvendigvis ansatt i de store kommunikasjonshusene. Stadig flere aktører etablerer mindre, uavhengige, kompetansemiljøer. Det vil være enkeltpersoner, eller mindre grupperinger, som besitter en unik kompetanse innen et konkret fagområde. Det er her jeg opplever størst innovasjonskraft og særegenhet. 

Der de store kommunikasjonshusene kan tenke helhetlig på tvers av alle flater og tjenester, er de samtidig låst til å bruke de samme ressursene uavhengig av oppdragets natur. Man får bredden, men mister ofte kvalitet. Mindre kompetansemiljøer kan være spesialister på et område, men har ikke mulighet til å levere på tvers av alle flater og tjenester. Man får kvaliteten, men mister bredden. 

Skilhagen skal levere på bredde og på kvalitet. Basert på innsikt, strategi og konseptutvikling legges grunnlaget for hvilke ressurser som skal involveres for å løse det aktuelle prosjektet.

Innholdsproduksjon
Stadig flere kommersielle aktører ser behovet for innholdsproduksjon, og jeg opplever en dreining fra tradisjonell reklame og fiksjonsbasert kommunikasjon til god historiefortelling forankret i virkeligheten. Skilhagen samarbeider i dag med flere journalister, reportasje-fotografer og dokumentarister, og opplever også her en økning av mindre fristilte kompetansemiljøer. 

Andreas Skilhagen har over 15 års erfaring fra reklame og designbransjen.
Han har eksempelvis vært AD i byråer som Bates og DDB, var en av grunnleggerne bak det prisvinnende designbyrået Node Berlin Oslo, og kreativ leder for A-magasinet og Aftenposten Lørdag. Han følte at tiden nå var inne for å kombinere erfaringen og nettverket i et eget selskap. 

Etter 4 måneders drift kunne Skilhagen ved utgangen av 2017 vise til driftsinntekter på 2 Mnok og kunder som bl.a. Kolonihagen, Hegnar Media, Universitetsforlaget, Pressefotografenes Klubb og Fredrik Skavlan.