En identitet for gode prosesser og samtaler

Helsepersonell over hele landet markerer «Hva er viktig for deg?»-dagen. Blå Design har utviklet den visuelle identiteten for både dagen og «Gode pasientforløp» som er satsingen bak.

Pressemelding Gode Pasientforlop 3

KS og Folkehelseinstituttet står bak Gode pasientforløp på oppdrag for Helse- og omsorgsdepartementet. Mange kommuner og sykehus deltar i læringsnettverket for Gode pasientforløp hvor man jobber for at eldre og kronisk syke skal oppleve helhetlige, trygge ogkoordinerte tjenester. De samme aktørene står også bak Hva er viktig for deg?-dagen, en dagsom oppmuntrer til flere gode samtaler mellom dem som gir helse- og omsorgstjenester, og dem som mottar disse tjenestene.

KS kom til Blå Design for å få utviklet en visuell identitet til Gode pasientforløp, da de så et sterktbehov for å fremstå mer tydelige, helhetlige og profesjonelle. Ved å gi Gode pasientforløp en tydelig identitet, ville det bli enklere for satsingen å skape en helhet i kommunikasjonsarbeidet – og samtidig synliggjøre, styrke og skille avsender fra konkurrerende satsinger.

– Det var et ønske om et imøtekommende og varmt uttrykk valgte vi en skriftfamilie med humane og runde kvaliteter. Ordbildet ble også tredelt for å forsterke dette. Gode overganger og trygge prosesser står høyt i fokus for satsingen, noe som er representert som en integrert og forlenget bindestrek i den naturlige orddelingen. Denne streken – forløpet – utvikler seg videre i identiteten som en «handlingsstrek» med ulike illustrasjoner av pleier- og brukerrelasjoner, forteller Aimee Thomassen og Pie Paasche-Aasen, kreativt ansvarlige og designere på prosjektet. Nye bilder ble tatt med fokus på glede og omsorg. Bildene kombinert med hovedfargene beige, grønt og sort gir identiteten et friskt, inspirerende og moderne uttrykk.

Identiteten til Hva er viktig for deg?-dagen har også blitt redesignet av Blå Design. Snakkeboble, typografi og farger ble utviklet videre og justert, og nye illustrasjoner med fokus på samtalen mellom bruker/pleier ble utviklet. Det var viktig at satsingene hadde en viss tilhørighet, noe som er tydeliggjort ved å ta med streken fra Gode Pasientforløp i illustrasjonsstilen.

– Spørsmålet «Hva er viktig for deg?» har bidratt til en viktig retningsendring i helsevesenet. Til Hva er viktig for deg?-dagen har vi fått mange gode visuelle elementer som gjør det mye enklere for kommuner og sykehus over hele landet å synliggjøre egne aktiviteter, både markeringen av selve dagen 6. juni og det forbedringsarbeidet de gjennomfører som en del av deltakelsen i læringsnettverk. På hver eneste nettverkssamling der kommuner og sykehus møtes, ser vi at de ulike elementene blir brukt. Materiellet har gjort det mulig for oss å ta et tydeligere eierskap til retningsendringen og markeringen av dagen, forteller Kristin Tveitnes, prosjektmedarbeider i KS Helse.

Hva er viktig for deg?-dagen skal utstråle glede, samarbeid og positivitet, og siden starten i Norge i 2014 har «Hva er viktig for deg?»-dagen blitt en internasjonal bevegelse. I fjor markerte over 30 land denne dagen.