Sølv

Gaute Tenold i Snøhetta og Dag Brekke i Akzidenz AS

Skam Sesong 1, 2, 3, 4: Eva, Noora, Isak, Sana

Klikk for å se bildet "42" i full størrelse

Art direction
Gaute Tenold / Snøhetta

Grafisk design
Dag Brekke /Akzidenz AS

Forfatter
Julie Andem / NRK

Redaktør
Jonas Forsang / Pilar

Forlag
Armada

Trykk
Artko AS

Papir
120g Munken Lynx

Skrift
Post Grotesk 9/11

Innbinding
Farget Geltex med preg

Juryens kommentar

Denne serien er originalt løst på flere plan; enkelheten og det umiddelbare gjør denne svært god. Bøkene gjentar tittelen antall ganger etter hvilke rekkefølge boken har i serien, og enkelheten underbygges også ved at man kun bruker preg. Bøkene er trukket i ulike sjirting-farger etter nummereringen, og materialvalget kler bøkene godt. Et klart skille mellom utgavene, men allikevel svært like. Et tydelig og gjennomført konsept som speiler innholdet på en smart måte.