Gull

João Doria

Concrete Oslo

Klikk for å se bildet "17" i full størrelse

Grafisk design
João Doria / joao.work

Redaktør
Erik Fenstad Langdalen, Léa-Catherine Szacka, Andrea Pinochet og Ingrid Dobloug Roede / Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Repro
Sebastiaan Hanekroot / Color and Books

Forlag
Torpedo Press

Trykk
Drukkerij Tielen

Papir
100g Antalis Cyclus Offset

Skrift
Styrene (Berton Hasebe)

Innbinding
Hexspoor / Brepols

Juryens kommentar

En gjennomført og detaljrik bok som svarer svært godt til dens funksjonelle krav. Som en guidebok til Oslos betongarkitektur er den hendig i format, men klarer allikevel å utnytte plassen til bilder og tekster på en raus måte. Plastomslaget passer objektet bra, og valget er smart løst med tanke på bokens kontekst og tiltenkte funksjon. Navigasjonen rundt bygningenes lokasjoner er solid og enkelt løst, og utbrettsidene er med å utheve kartfunksjonen på en smart måte uten å ta for mye plass. Dette skaper også en enda sterkere assosiasjon til boken som en guide og innholdet som en ren faktabok. Typografien understreker en viss brutalisme i sin vektbruk og enkelhet, og passer boken svært bra uten å være forstyrrende.