Diplom

Kristoffer Kjølberg

Verdens verste miljøsvin

Klikk for å se bildet "Verdens Verste Miljosvin" i full størrelse

Illustrasjon
Kristoffer Kjølberg

Grafisk design
Kristoffer Kjølberg

Designansvarlig
Majlin Keilhau

Forlag
Gyldendal Norsk Forlag

Forfatter
Marius Molaug

Redaktør
Nina Méd

Trykk
Print Best, Estland

Papir
150 g Munkun Pure

Skrift
Sabon 13/19

Innbinding
Trykket overtrekk

ISBN
978-82-05-53309-7

Juryens kommentar

Tilgjengelig og upretensiøs bok. Flott og helhetlig gjennomført med teksting, integrerte illustrasjoner og et strålende narrativ. Dette er en innbydende og håndverksmessig god bok som roper etter å bli plukket opp og lest.

Klikk for å se bildet "Verdens Verste Miljosvin 1" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Verdens Verste Miljosvin 2" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Verdens Verste Miljosvin 3 1" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Verdens Verste Miljosvin 3" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Verdens Verste Miljosvin 4" i full størrelse