Diplom

Vetle Majgren Uthaug og Nicklas Haslestad / Scandinavian Design Group

Pantent — Fra oppfinnelse til rettighet

Klikk for å se bildet "Fraoppfinnelsetilrettighet" i full størrelse

Grafisk design
Vetle Majgren Uthaug og Nicklas Haslestad / Scandinavian Design Group

Illustrasjon
Petter Tangen / Scandinavian Design Group

Forlag
Protector IP AS

Forfatter
Protector IP AS

Trykk
Göteborgstryckeriet

Papir
Arctic Paper, Munken Kristall 300/150

Skrift
Messina Sans

Juryens kommentar

En kjapp og konsis introduserende instruksjonsmanual om hvorfor og hvordan patenter kan søkes. Selv om den lille, litt stivt limfreste selvpubliserte boken kan betraktes som et markedsføringsverktøy for utgiveren, er bokens organisering av et presist «to the point» redaksjonelt innhold og en matchende informasjonsarkitektur et eksempel til etterfølgelse.

Klikk for å se bildet "Fraoppfinnelsetilrettighet 2 1" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Fraoppfinnelsetilrettighet 2 2" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Fraoppfinnelsetilrettighet 2 3" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Fraoppfinnelsetilrettighet 2 4" i full størrelse

Klikk for å se bildet "Fraoppfinnelsetilrettighet 2" i full størrelse