Sølv

Ane Thon Knutsen

The Mark on The Wall

Klikk for å se bildet "0835" i full størrelse

Kunstner
Ane Thon Knutsen

Foto
Ylva Greni Guldbrandsen og Brynhild Seim

Bokbinder
Johan Solberg

CNC-support
Siemen Cuypers / Fellesverkstedet

Trykk
Trykket med løse typer i eget boktrykkeri

Papir
Avismakulatur 45 & 48 gsm

Skrift
Adobe Caslon Pro Bold, 14 cicero, CNC-freste typer

Juryens kommentar

En koloss. Ringen sluttes; den går fra bok, opp på vegg og tilbake til bok igjen. Imponerende arbeid med 1837 håndsatte sider, som i likhet med Virginia Wolfs eget virke er trykket på egen trykkpresse. Tid og omsorg er viktige ingredienser i dette prosjektet. Fint fontvalg og størrelse. Høytrykket gir en ekstra kvalitet. Juryen var spesielt begeistret for gjennomslaget av et semikolon på en hel side.