Gull

Rune Markhus

Googolplex

Klikk for å se bildet "F8 A8685" i full størrelse

Forlag
Gyldendal Norsk Forlag

Illustrasjon
Rune Markhus 

Forfatter
Magnus Holm  

Redaktør
Bodil Teig / Gyldendal Norsk Forlag

Designansvarlig
Majlin Keilhau / Gyldendal Norsk Forlag

Trykk
UAB Balto Print, Litauen

Papir
150 g Munken Lynx rough 

Innbinding
UAB Balto Print, Litauen

Juryens kommentar

En gjennomtenkt bok med sterke illustrasjoner som veksler fint mellom bruk av omriss og fargeflater i positivt og negativt rom. Lek med proporsjoner og perspektiv rettferdiggjør det horisontale formatet, og bokas midtbrett er bevisst brukt som utgangspunkt for geometrisk balanserte komposisjoner. En begrenset, men tidvis signalsterk fargepalett kommer til sin rett på et tiltalende papir.