Sølv

Johanne Hjorthol

Sidespor - Aschehougs oversattserie

Klikk for å se bildet "Sidespor" i full størrelse

Forlag
Aschehoug

Grafisk design
Johanne Hjorthol 

Trykk
Livonia Print

Papir
70 g Holmen Book Cream 1,8

Skrift
Adobe Caslon 10,7/14,5

Juryens kommentar

En serie med en sterk identitet som synes godt i bokhandelen. Uttrykket er preget av maksimalisme og overskudd. Systemet byr på store variasjonsmuligheter og evner samtidig å samle et høyt antall skrifttyper og illustrasjonsuttrykk på imponerende vis.