Gull

Aud Gloppen, Blæst design

Beste dikt, Dikt i samling, Samlede dikt, Samlede dikt

Klikk for å se bildet "Hans Bjorli" i full størrelse

Forlag
Aschehoug forlag

Grafisk design
Aud Gloppen /Blæst design

Forfattere
Hans Børli, Halldis Moren Vesaas, André Bjerke og Inger Hagerup

Redaktør
Anne Margrethe Hummelsgård Aandahl og
Per Henning Braathen Gaardbo / Aschehoug forlag
 

Trykk
Livonia Print

Papir
Munken Premium Cream

Juryens kommentar

Enkle visuelle grep, gjennomført til minste detalj. Materialvalg, fargebruk og ikoniske illustrasjoner gjør dette til en tydelig og innbydende bokserie. Her har man klart å ivareta det historiske, gjennom et klassisk typografisk uttrykk, men samtidig løftet bøkene inn i vår visuelle samtid ved hjelp av stilistiske illustra-sjoner og, ikke minst, bruken av farger. Dette er et tydelig eksempel på boken som objekt, hvor de enkeltstående bøkene utfyller hverandre og sammen skaper en total visuell opplevelse.