Gull

Steffen Kørner og Martin Lundell

Interiørarkitektur

Klikk for å se bildet "Interiorarkitektur" i full størrelse

Forlag
Scandinavian Academic Press

Grafisk design
Steffen Kørner

Omslagsdesign
Martin Lundell
 

Redaktør
Ellen S. Klingenberg

Forlagsredaktør
Hanne Line Solem

Trykk
Ednas print

Papir
Hvit offset

Skrift
Galaxie Copernicus

Juryens kommentar

En vakrere, og mer innbydende, lærebok oppleves altfor sjeldent. Denne boken skiller seg tydelig ut innenfor sin sjanger. Valg av format, en sofistikert og funksjonell layout, materialvalg og detaljfokus bryter med det forventede. Det er gjort bevisste valg i alle ledd. Innbindingen gjør at den faller fint ut, noe som er nyttig i en læresituasjon. Enkle, reduserte virkemidler på omslaget tydeliggjør hvilket fag-område denne boken omhandler. Tre linjer, som sammen skaper rom og perspektiv, formidler bokens innhold nesten irriterende enkelt og tydelig. Boken har en behagelig rytme med fin variasjon mellom det teksttunge, utfallende bilder og røde kapittelinn-delinger. En lærebok man har lyst til å spare på.