Diplom

Terese Moe Leiner, Geir Henriksen, Liselotte Dick, Björk Bjarkadottir, Aud Gloppen

Flukt

Klikk for å se bildet "Flukt 81757" i full størrelse

Forlag
Spartacus Forlag

Grafisk design
Terese Moe Leiner, Geir Henriksen, Liselotte Dick, Björk Bjarkadottir, Aud Gloppen /
Blæst Design, Lilodesign og Björk Bjarkadottir

Illustrasjon
Eivind Stoud Platou / Handverk

Foto
Flere fotografer, se boken

Redaktør
Janne Kjellberg

Trykk
Bookwell

Papir
Munken Pure 120 g

Skrift
Lumin Std Light og Helvetica

Juryens kommentar

Høyaktuelt og alvorlig tema behandlet på en respektfull måte. Gir rom for ettertanke og innsikt og minner oss om at det finnes mennesker bak katastrofene. Bevisst bruk av farger og typografi, og fine forenklede kartillustrasjoner. Materialvalg, ved det taktile omslaget og ubestrøkede papiret, står godt til tematikken.