Sølv

Helene Brox

Stupekontroll

Klikk for å se bildet "Stupenkontrolle" i full størrelse

Forlag
Gyldendal Norsk Forlag

Grafisk design
Helene Brox

Forfatter
Neha Naveen

Trykk
UAB PRINT-IT

Papir
Holmen Book 80 g

Skrift
Adobe Garamond Pro 13/18

Juryens kommentar

Tittel, typografi og illustrasjon er fint integrert. Bevisst bruk av spotlakk forsterker helheten og bidrar til egenart. Fin kontrast mellom spotlakk og den organiske illustrasjonsstilen i bakgrunnen. Spennende samspill mellom for- og bakside. Et helhetlig og vakkert omslag.