Diplom

Metric Design

Beta bok 2: Øya

Klikk for å se bildet "Oya81890" i full størrelse

Forlag
Gyldendal Norsk Forlag

Grafisk design
Metric Design

Forfatter
Torborg Igland og Amund Hestsveen

Trykk
UAB PRINT-IT

Papir
Holmen Book Cream 70 g

Skrift
Adobe Garamond Pro 12/15

Juryens kommentar

Tydelige grafiske referanser til propaganda-plakater. En sterk visuell identitet. Et mørkt og spennende uttrykk, hvor illustrasjon og farger skaper en tydelig helhet.