Gull

Robin Snasen Rengård

Aarons hevn

Klikk for å se bildet "Aarons Hevn81896" i full størrelse

Forlag
Gyldendal Norsk Forlag

Grafisk design
Robin Snasen Rengård

Forfatter
Sverre Knudsen

Trykk
UAB PRINT-IT

Papir
Holmen Book 70 g

Juryens kommentar

Et mystisk og spennende omslag. Originalt i utforming, estetikk og materialvalg, noe som er uventet innenfor ungdomsboksegmentet. Bruken av blindpreg gir boka en helt egen taktilitet.
Kraftfulle og effektive fargevalg. Detaljrike illustrasjoner som treffer sjangeren. Et omslag som gir boka ikonisk identitet.