Diplom

Helene Brox

Meg, meg, meg

Klikk for å se bildet "Meg Meg Meg381931" i full størrelse

Forlag
Aschehoug forlag

Illustrasjon
Helene Brox

Grafisk design
Helene Brox

Forfatter
Kjersti Annesdatter Skomsvold

Redaktør
Johanne Askeland Røthing / Aschehoug forlag

Trykk
Livonia Print

Papir
Munken Print Cream (1,8) 90 g

Skrift
Adobe Garamond 13/18

Juryens kommentar

Et annerledes og tiltalende enkelt omslag som treffer målgruppen. Typografi og illustrasjon introdu-serer oss for temaet i boken: hovedpersonen vil bli forfatter, og vi tenker oss at det er hennes håndskrift som er brukt. Formatet er bevisst og effektivt utnyttet ved plassering av både illustrasjon og tittel.