Gull

Sveinung Sudbø, Originalkopi

Ikaros Olsens kamp for å nå toppen: Nissekrigen

Klikk for å se bildet "Nissekrigen381928" i full størrelse

Forlag
Gyldendal Norsk Forlag

Grafisk design
Sveinung Sudbø / Originalkopi

Forfatter
Bjørn Ingvaldsen

Trykk
UAB PRINT-IT

Papir
Holmen Book 80 g

Skrift
Adobe Garamond 13/18

Juryens kommentar

Et tydelig omslag som skiller seg ut i mengden. Effektivt valg av fargebruk. Tittelen er fint integrert i illustrasjonen som visualiserer temaet og gir assosiasjoner til spill for barn. Bruken av lakk under-streker idéen. Kompromissløse valg gir omslaget et ikonisk uttrykk.