Gull

Kristoffer Kjølberg, Dongery

Verdens verste rektor

Klikk for å se bildet "Aavb Boker 2015 Sharpened 8" i full størrelse

Forlag
Gyldendal Norsk Forlag

Illustrasjon
Kristoffer Kjølberg / Dongery

Grafisk design
Kristoffer Kjølberg / Dongery

Forfatter
Marius Molaug / Dongery
 

Trykk
Livonia Print, Latvia

Papir
150 g Munken Pure

Skrift
Sabon 13/19 pkt.

Innbinding
Livonia Print, Latvia

Juryens kommentar

Gjennomtenkt og morsomt fra perm til perm. God flyt mellom tekst og tegning, boken oppleves som lett å lese, samtidig som den bugner av innhold. Fint med gjennomgående begrenset fargebruk i illustrasjonene, som gjør at noen detaljer fremheves.