Sølv

Rune Døli, Modest

Stortingets historie 1964–2014

Klikk for å se bildet "Aavb Boker 2015 Sharpened 42" i full størrelse

Forlag
Fagbokforlaget

Grafisk design
Rune Døli / Modest

Bilderedaktør
Tone Svinningen

Figurtegning
Peder Bernhardt / Peder Bernhardt Visuell Kommunikasjon

Forfatter
Knut Heidar og Hanne Marthe Narud

Redaktør
Tore Grønlie

Prosjektansvarlig
Dag Grønnestad / Fagbokforlaget

Trykk
John Grieg

Repro
Postproduksjon

Papir
120 g Munken Pure

Skrift
Le Monde Livre Classic

Innbinding
John Grieg

Juryens kommentar

Tøft omslag ton-i-ton. Deilig og inviterende billedbruk som skaper leselyst til tross for et i utgangspunktet tørt materiale. Statistikken på rosa sider skaper fine brudd. Velvalgte materialer og fin produksjon.