Sølv

Sigbjørn Lilleeng

Billie Ve

Klikk for å se bildet "Aavb Boker 2015 Sharpened 13 V2" i full størrelse

Forlag
Gyldendal Norsk Forlag

Illustrasjon
Sigbjørn Lilleeng

Grafisk design
Sigbjørn Lilleeng

Forfatter
Julia Kahrs

Trykk
UAB Print-it, Litauen

Papir
70 g Holmen bok

Juryens kommentar

Forsiden setter stemningen, og baksiden drar deg videre inn i historien. Farger og perspektiv i illustrasjonen skaper en uhyggelig og lokkende tone.