Sølv

Jo Røslien, Supernova

Tall forteller

Klikk for å se bildet "Tall Forteller" i full størrelse

Av
Jo Røislien og Kathrine Frey Frøslie

Forlag
Gyldendal Norsk Forlag

Design
Supernova / Jo Røslien
 

Foto
Pål Laukli

Omslagsdesign
Katinka Jørgensen / Go Electra

Trykk
Dimograf, Polen

Papir
Arctic Volume White 150 g

Skrift
AmplitudeWide 9/12 pkt

Innbinding
Dimograf, Polen

Juryens kommentar

Hvor lang er en sang? Lønner det seg å være høy for å løpe fort? Bokens tema er statistikk og matematisk analyse, og hensikten med den er å gjøre dette tilgjengelig og morsomt for ungdommer. Hvert av de korte kapitlene innledes med en hverdagsnær problemstilling, og viser så hvordan du går fram for å få svar. Bokens omslag og humoristiske illustrasjoner, i form av fotografier, kommuniserer svært godt visuelt med skriftbildet. Sammen forteller tekst og illustrasjoner at statistikk ikke er livsfjernt og kjedelig, men tvert imot hverdagsnært og morsomt. En original og gjennomarbeidet bok.