Gull

Rune Døli, Modest

Elisabeth Meyer. Rapporter fra verden 1920–1950

Klikk for å se bildet "Elisabeth Meyer" i full størrelse

Av
Elisabeth Meyer

Forlag
Forlaget Press AS

Oppdragsgiver
Preus museum
 

Design
Rune Døli

Firma
Modest

Foto
Elisabeth Meyer

Trykk
Elanders Fälth & Hässler, Polen

Papir
150g Munken Pure og 150g Artic Volume Ivory

Skrift
Elementa 10/15 pkt.

Innbinding
Elanders Fälth & Hässler, Polen

Juryens kommentar

Elisabeth Meyers fotografier gir oss et velkomment innblikk i en svunnen tid. Bokens enkle form skaper gjenkjennelse uten å falle inn i klisjéer; bokens form refererer til fotobøker, men tar nye vendinger med uventede detaljer. Vakker bruk av blått i tekst og grafikk, og smussomslag rundt softcover føles veldig riktig for denne utgivelsen. Den ligger godt i hånden og er god å bla i. En generelt velprodusert bok både i design, trykk og repro-perspektiv. Fotografi-gjengivningen er fantastisk, med sverte som gir assosiasjoner til gamle fotobøker. Bonus for fin bruk av typewriter-font som ikke blir "too much".