Gull

Rune Døli, Modest

Norsk likestillingshistorie 1814–2013

Klikk for å se bildet "Norsk Likestillingshistorie" i full størrelse

Av
Hilde Danielsen, Eirinn Larsen og Ingeborg W. Owesen

Forlag
Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke

Oppdragsgiver
Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet


 

Design
Rune Døli

Firma
Modest

Bilderedaktør
Tone Svinningen


 

Trykk
John Grieg AS, Bergen

Papir
150 g Munken Lynx

Skrift
Tiempos Text og Neuzeit Office

Innbinding
John Grieg AS, Bergen

Juryens kommentar

Her har vi et vakkert objekt med gjennomgående god formgiving, typografi, repro, trykk og binding. Plakatreferanser plukker opp det politiske og gjør det til noe positivt. Fargene representerer mangfoldet i likestillingskampen, en fin idé. Dette er et omfattende verk, men det føles likevel oversiktlig, og inviterer til lesning. Høy klasse tvers igjennom.