Sølv

Aud Gloppen, Blæst design

Dømt til ild og bål

Klikk for å se bildet "Domt Til Ild Og Bal" i full størrelse

Av
Liv Helen Willumsen

Forlag
Orkana forlag

Oppdragsgiver
Orkana forlag

Design
Aud Gloppen

Illustrasjon
Forsideillustrasjon Trollkvinnen av Lucien Levy-Dhurmer

Firma
Blæst design

Trykk
Livonia Print, Latvia

Papir
150g Munken Pure Rough

Skrift
Lyon

Innbinding
Livonia Print, Latvia

Juryens kommentar

Fin i sin tilsiktede dysterhet. Boken har fått et nedtonet preg, nærmest en patina som i en gammel krønike fra heksebrenningens tid. Både repro, trykk og binding har gjennomgående høy kvalitet, og den er vakkert typografert. Boken har en kombinasjon av gammelt og nytt i sitt uttrykk, og makter dermed å gjøre dette dramatiske temaet aktuelt igjen.