Sølv

Aud Gloppen, Blæst design og Akin Düzakin

Det spørs

Klikk for å se bildet "Arets Vakreste Boker 20131296" i full størrelse

Av
Jostein Gaarder og Akin Düzakin

Forlag
H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard)

Design
Aud Gloppen, Blæst design

Illustrasjon
Akin Düzakin

Trykk
Merkur-Trykk

Juryens kommentar

Denne boken har et komplekst tema som kommuniseres godt til et ungt publikum. Tekst og bilde kan leses uavhengig av hverandre og illustrasjonene passer godt til emnet. Bokens mildhet forsterkes av bildene, godt valg av illustratør. Boken har et fint format. Papirvalget har en mildhet som er riktig for denne boken, produksjonen er veldig godt gjennomført.