Diplom

Thomas Nordby, Yokoland

Kven er snillast av far og mor?

Klikk for å se bildet "Arets Vakreste Boker 20131173" i full størrelse

Av
Inger Bråtveit

Forlag
Flamme Forlag

Design og illustrasjon
Thomas Nordby, Yokoland

Trykk
Livonia Print, Latvia

Juryens kommentar

De enkle illustrasjonene bærer historien godt og kommuniserer et komplisert tema. Typografien er kraftfull og fungerer alene, men gir også en dynamikk der den dras inn i illustrasjonene. Trykk og material- valg er av høy kvalitet.