Diplom

Thomas Sørlie Hansen

South African Traditional Medicinal Plants from KwaZulu-Natal

Klikk for å se bildet "Arets Vakreste Boker 20131138" i full størrelse

Av
Berit Smestad Paulsen, Hege Ekeli, Quinton Johnson og Kaare R. Norum

Forlag
Unipub

Design
Thomas Sørlie Hansen

Illustrasjon
Ronja Svenning Berge og Dr. Henrik Greve Blessing

Foto
Clarence Müller, Geoff Nichols, Ernst van Jaarsveld m.fl.

Trykk
Elanders Fälth & Hässler, Sverige

Juryens kommentar

Dette er en særegen lærebok som markerer seg både i et uvanlig og nyttig temavalg. Boken er delt opp i to, der en faksimile er skisse/notatboka til forskeren bak innholdet, den andre inneholder ny forskning av plantene i boka. Formatet er bestemt av den opprinnelige skisseboka. Både materiale og format er overraskende, men samtidig meget passende.