Gull

Elisabeth Vold Bjone

Lammet som ikke ville bli lår

Klikk for å se bildet "Lammet Som Ikke Ville Bli Laar" i full størrelse

Av
Torgeir Rebolledo Pedersen

Forlag
Cappelen Damm AS

Illustrasjon
Per Dybvig

Design
Elisabeth Vold Bjone

Repro
Narayana Press, Danmark

Trykk
Livonia Print Sia, Latvia

Juryens kommentar

Typografien og illustrasjonene i denne utgivelsen er begge aktive aktører, med tydelig gjennomtenkt typografi og layout. Det er forfriskende å se klassisk typografi i en barnebok. Det er god balanse mellom kontinuitet og overraskelser, og boken er overbevisende gjennom alle ledd. Mangfoldet drar leseren gjennom boken. Nydelige detaljer!