Sølv

Christoffer Grav

Christoffer Grav

Klikk for å se bildet "Medegneoyne" i full størrelse

Av
Arne Svingen og Christoffer Grav

Forlag
Cappelen Damm AS

Illustrasjon
Christoffer Grav
 

Design
Christoffer Grav

Trykk
Livonia Print Sia, Latvia

Juryens kommentar

Dette er en illustrert ungdomsroman, som til tross for mange sjangertypiske stereotypier, er et solid og profesjonelt gjennomført arbeid. Det er ikke vanskelig å forestille seg at denne når frem til målgruppen.